Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Statement BIJ1 vaststellen vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Almere


30-06-2022

Geschreven door fractiemedewerker Sem van Dijk

Op de agenda van de Politieke Markt van afgelopen donderdag, 23 juni, stond het benoemen van een vertrouwenscommissie. Dat is voor iedereen een belangrijk onderwerp, want die commissie begeleidt het kiezen van een nieuwe Almeerse burgemeester. Deze commissie bestaat uit een aantal raadsleden en, zal zich bezighouden met  de vraag wat voor burgemeester Almere op dit moment nodig heeft. In de afgelopen vergadering werd het raadsvoorstel besproken waarin staat welke raadsleden in de commissie een plaats krijgen: de fractievoorzitters van D66, de PVV, de ChristenUnie, de VVD, de Partij voor de Dieren en de PvdA.

In dit bericht lees je meer over de inbreng van BIJ1 in de vergadering, de reacties op die inbreng en hoe BIJ1 de toekomst van het proces ziet.

Almeerse bevolking niet vertegenwoordigd

Volgens BIJ1 is de samenstelling van de vertrouwenscommissie niet in orde, omdat deze de diversiteit van de Raad – met zes leden die niet-wit zijn – niet vertegenwoordigt.  Laat staan de Almeerse bevolking, die voor 41,6 procent bestaat uit mensen met een migratieachtergrond, van wie 74,8 procent niet-westers. BIJ1 vreest dat de commissie in haar witheid een blinde vlek zal hebben voor de belangen van hen die op dagelijkse basis te maken krijgen met racisme. Uit ervaring is namelijk gebleken dat een eenzijdige commissie niet goed de stemmen kan vertolken van diegenen die niet op hen lijken.

Er is een gebrek aan specifieke kennis in de commissie: de kennis van hoe het is om als persoon van kleur in Almere te leven. Alleen mensen van kleur kunnen aangeven waar het nu misgaat, omdat zij daar simpelweg ervaring mee hebben. Spreek mét hen, in plaats van over hen.

Ons voorstel: een zevende commissielid

Het is bizar dat de commissie zoals die  nu voorligt zo eenzijdig is. Om die reden heeft BIJ1, in samenwerking met DENK, aan de raad gevraagd een zevende lid, en wel een raadslid van kleur aan de commissie toe te voegen: BIJ1-fractievoorzitter Georgine Panhuijsen. Zij leeft immers op dagelijkse basis met racisme en kan die ervaringsdeskundigheid dan ook meenemen in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Daarbij zou haar aanstelling ronduit bijdragen aan de representativiteit van de commissie, wat een streven op zich is. Let wel: het is niet per definitie het doel van BIJ1 om met een Zwarte burgemeester of burgemeester van kleur te eindigen. Het doel van BIJ1 en DENK was slechts een inclusievere commissie te vormen. Een burgemeester dient immers héél Almere en niet slechts het witte deel. De inwoners van Almere met een niet-westerse migratieachtergrond, maar liefst bijna een derde  van alle inwoners, mogen niet vergeten worden.

Reactie van de raad

De vraag van DENK en BIJ1 aan de raad werd niet met veel enthousiasme ontvangen. Hoewel een aantal partijen het voorstel ondersteunde (GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de PvdA), werd er geen meerderheid behaald. Dat betekent dat de commissie officieel benoemd is zoals eerder beschreven: volledig wit en zonder voldoende kennis en ervaring in huis om hun taak uit te voeren hoe BIJ1 het graag had gezien: met oog en oor voor iedereen.

In de toekomst, wanneer de commissie haar bevindingen aan de raad voorlegt, zal BIJ1 kritisch zijn. We zullen ervoor zorgen dat er recht wordt gedaan aan de diversiteit van Almere en de inclusie waar BIJ1 voor staat. Daarnaast werken we aan een motie die toekomstige commissies inclusiever zal maken. Op die manier hopen we te zorgen voor een burgemeester die staat voor álle Almeerders én dat toekomstige commissies bestaan uit zo veel mogelijk soorten Almeerders als mogelijk.


Gerelateerde artikelen

Mogen we jouw stem horen?

Uitnodiging voor Almeerse ledenBIJ1komst op 12 juli a.s. Beste geïnteresseerde, We ontvangen je graag op dinsdag 12 juli van 20:00 tot 22:00 om kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan. Samen kunnen we Almere BIJ1 mooi en sterk maken. Jouw kracht en talent doet ertoe. We willen je in een ongedwongen sfeer ontvangen en […]

Lees meer

Almere BIJ1 bestaat 1 jaar!

Een nieuwe partij, nieuwe leden; de snelheid en het enthousiasme waarmee deze afdeling is opgezet geeft aan hoe nodig BIJ1 is in Almere. We hebben er dan ook een flinke taak aan gehad. De verkiezingscampagne voor de gemeenteraad is niet zonder kleerscheuren verlopen. Daarentegen is het een zeer leerzame en waardevolle periode geweest. Almere BIJ1 gaat in de periode 2022-2023 voor groei van de vereniging met als belangrijkste aandachtspunt het overbrengen van de betekenis van de grondbeginselen.

Lees meer

De kandidaat raadsleden in debat

Maandag 27 en dinsdag 28 februari hebben de kandidaat raadsleden van BIJ1 gedebatteerd met andere partijen tijdens de stadsdeeldebatten op het stadhuis. Kijk hier de debatten van onze kandidaten terug.

Lees meer