Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

2. Almere voor iedereen


20-01-2022
Programma

Luister op SoundCloud

Almere BIJ1 wil een samenleving waarin er ruimte is voor iedereen. Daarom streven wij naar saamhorigheid in plaats van discriminatie. Almere hoort een stad te zijn waar iedereen zichzelf mag zijn en iedereen veilig is: vrouwen, mensen van kleur, trans mensen, homo’s, moslima’s met hoofddoek en joden met een keppeltje. Alle vormen van haat, pesten, geweld, onderdrukking en uitsluiting moeten keihard worden bestreden. Almere moet een stad zijn voor iedereen, waarin we zorgen voor elkaar.

2.1 Representatie en inclusiviteit

Almere BIJ1 zet zich in voor inclusiviteit en bestrijdt elke vorm van uitsluiting van mensen. Een inclusieve samenleving is de norm voor Almere BIJ1, en de gemeente  moet het goede voorbeeld geven. In alle delen van de Almeerse samenleving horen verschillende groepen uit de maatschappij representatief vertegenwoordigd te zijn. 

 1. Bij het aannemen van ambtenaren houden we rekening met diversiteit: de samenstelling van gemeentelijke medewerkers moet een afspiegeling zijn van de Almeerse bevolking. Gemeentelijke medewerkers moeten kennis hebben van de culturele waarden en normen van de diverse bevolkingsgroepen.
 2. Binnen media- en cultuurfondsen willen we een representatief en inclusief wervingsbeleid voor besluitnemende functies. Deze fondsen horen een betere afspiegeling van de samenleving te vormen.
 3. De gemeente moet het makkelijker maken om een naamswijziging door te voeren van inwoners die daar behoefte aan hebben, zonder dat ze daarvoor naar de rechter  moeten of jarenlang op wachtlijsten moeten staan. 
 4. De gemeente moet het toegankelijker maken om een geslachtsregistratie op de identiteitskaart, het paspoort en andere identificatiedocumenten, inclusief de geboorteakte, te veranderen. Hierbij moet ook een mogelijkheid komen voor geslachtsregistratie ‘X (genderneutraal). 

2.2 Vluchtelingen en migranten

BIJ1 wil een humaan gemeentelijk beleid voor vluchtelingen en arbeidsmigranten.

 1. De gemeente moet de regie nemen over inburgering van nieuwkomers, zodat alle inburgeraars een goede slaagkans hebben.
 2. Arbeidsmigranten in nood krijgen ondersteuning en tijdelijke opvang.
 3. Bewoners van AZC’s en ongedocumenteerden die verblijven in Almere, krijgen goede opvang, ondersteuning, een vlotte procedure en snelle opname in de samenleving. 
 4. Asielzoekers en statushouders mogen elk type werk uitvoeren waar behoefte aan is en dat recht doet aan de kennis en vaardigheden van deze mensen.
 5. We helpen statushouders actief bij scholing en integratie, om ze een goede toekomst te kunnen bieden.
 6. Buitenlandse vakdiploma’s moeten zo snel mogelijk geldig worden verklaard, eventueel na toetsing en/of bijscholing.
 7. We besteden in het bijzonder aandacht aan de problemen van queer migranten. 

2.3 Een overheid binnen bereik

Werk, onderwijs, zorg en wonen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. De gemeente is verantwoordelijk voor deze zaken en moet dus zelf ook toegankelijk zijn. Burgers moeten kunnen vertrouwen op hun overheid. Om dit te bewerkstelligen moet er een een optimale gemeentelijke dienstverlening zijn die rekening houdt met de behoeften van de bevolking.

 1. Zorg dat iedereen weet waar, hoe en waarvoor ze hulp kunnen krijgen. De gemeente moet hierover duidelijke, toegankelijke informatie verstrekken. 
 2. We bieden voldoende en goede hulp aan jongeren in een kwetsbare positie.
 3. Er komt een stadspas, waarmee gebruikers gratis of met korting gebruik kunnen maken van openbaar vervoer en van diverse maatschappelijke, sportieve en educatieve activiteiten.

We zorgen voor een lokale overheid die dichtbij de burgers staat, die de rechtsstaat hooghoudt en democratie bevordert, zoals omschreven in hoofdstuk 10.