Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

8. Klimaat en milieu


14-01-2022
Programma

Luister op SoundCloud

Almere BIJ1 wil een klimaatneutraal Almere in 2030 om de verdere gevolgen van de klimaatcrisis tegen te gaan. De uitbuiting van de planeet, mens en dier moet stoppen. Daarom streeft Almere BIJ1 naar een systeem van kringlooplandbouw en een toekomstbestendige, duurzame economie voor iedereen. 

Almere  moet een toonaangevende en de duurzame stad worden waar het voor alle Almeerders prettig wonen, werken en studeren is. 

8.1 Een klimaatneutrale stad 

We streven naar een klimaatneutraal Almere in 2030, op een rechtvaardige manier. De vervuiler betaalt. We besparen energie waar dat kan en zorgen dat de rest van ons energieverbruik duurzaam is. We zetten in op de lokale productie van gezond voedsel en bereiden de stad voor op de gevolgen van de klimaatcrisis, die we nu al merken.

BIJ1 wil dat alle bewoners kunnen bijdragen. Iedereen moet toegang hebben tot duurzame producten, gezond voedsel en groene energie. 

 1. We maken Almere klimaatbestendig en klimaatneutraal door bij de inrichting van de stad een brede blik te hebben. Denk bijvoorbeeld aan bomen: die gaan niet alleen op de lange termijn klimaatverandering tegen, maar koelen ook direct de omgeving af. Ze voorkomen dat de bodem uitdroogt en helpen met de waterafvoer bij een storm. Ze zijn bovendien goed voor dieren en insecten en mooi om te zien. Als we de verschillende onderwerpen in samenhang met elkaar bekijken, zien we pas de échte waarde.
 2. Uitbreiding van vliegveld Lelystad wordt teruggedraaid en BIJ1 zet in op verdere krimp van de luchtvaart, in lijn met klimaatdoelstellingen.
 3. BIJ1 is tegen de komst van datacenters in regio Almere. Dit staat niet in lijn met een klimaatneutraal Almere in 2030, door het enorme stroomverbruik en de impact op het milieu.
 4. Stimuleren van de ontwikkeling van lokaal geproduceerd voedsel, pluktuinen en voedselbossen.
 5. De openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting en deze moet op een slimme manier toegepast gaan worden.
 6. We maken afspraken met woningbouwcorporaties over het plaatsen van zonnepanelen. De energieopwekking moet ten gunste komen van de huurders.
 7. Alle sociale huurwoningen isoleren en voorzien van o.a. zonnepanelen zodat Almeerders betaalbaar, comfortabel én duurzaam kunnen wonen. 
 8. BIJ1 zet in op duurzaam vervoer door de inzet van elektrisch openbaar vervoer en toegang tot meer laadpalen (zie hoofdstuk 5: vervoer). 
 9. Er moeten direct zonnepanelen geplaatst worden op alle gemeentelijke gebouwen.  

8.2 Een gezonde leefomgeving 

Almere is een prachtige groene stad en BIJ1 zet zich in om dit te behouden. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor Almeerders. De ligging van Almere in waterrijk gebied, met veel en goed onderhouden natuur, zorgt voor een prettige leefomgeving. BIJ1 wil een stevige aanpak van zwerfafval en streeft naar een schoon en gezond milieu. 

 1. Actieve sturing op het terugbrengen van de hoeveelheid afval.
 2. Zwerfafval en dus verval van de stad moet worden aangepakt. Er moet ingezet worden op voldoende menskracht en materieel. 
 3. Samenwerking van alle betrokkenen binnen een wijk of gebied stimuleren.
 4. Vergroening stimuleren en verstening tegengaan.
 5. Het openbare groen hoort per wijk onderhouden te worden door een vast bedrijf, zodat deze aansprakelijk kan worden gehouden en beloond naar arbeid.
 6. Onderhoud van groen en straten moet op een duurzame manier worden uitgevoerd, waarbij bewoners actief worden betrokken. 
 7. Goed onderhoud van straten en pleinen en hergebruik van materialen dient belangrijker te zijn dan luxe herinrichting met nieuw, duur materiaal.

8.3 Natuur en dierenwelzijn

BIJ1 zet zich in voor het welzijn van zowel huisdieren als wilde dieren. Dieren zijn een onderdeel van onze samenleving, en we dragen samen de verantwoordelijkheid om voor de leefomgeving en het welzijn van deze dieren te waken. We streven ernaar om de natuur en alles wat daarin leeft zo veel mogelijk ruimte te geven, ook in de stad.

 1. Streven naar een evenredige verdeling van groengebieden over de stad, en dat deze zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.
 2. Gecontroleerd vuurwerk afsteken tijdens Oud & Nieuw, of alleen vuurwerk door de gemeente veilig laten afsteken.
 3. Zwerfdieren of dieren die overlast geven worden humaan behandeld. 
 4. Het dierenasiel krijgt ondersteuning van de gemeente om verzorging aan alle dieren te kunnen bieden. 
 5. Met financiële hulp verhelpen we de druk op de opvangplekken van dierenambulances.
 6. We streven naar noodhulp voor dieren om te voorkomen dat dieren achter worden gelaten door eigenaren.
 7. De gemeente dient betere verzorging van alle (huis)dieren te stimuleren door bijvoorbeeld het bezit van agressieve honden te verminderen. 
 8. De gemeente moet stimuleren dat eigenaren de ontlasting van hun honden en katten opruimen.
 9. De gemeente gaat in samenwerking met hondengeleiders van de politie en andere organisaties een protocol opstellen in geval van bijtincidenten.