Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

7. Gezondheid


15-01-2022
Programma

Luister op SoundCloud

Almere BIJ1 wil gezondheidszorg die toegankelijk en gelijkwaardig is voor iedereen. Hierbij staat de mens centraal, niet het geld. De marktwerking in de zorg is doorgeslagen en als gevolg van die bedrijfsmatige benadering gaat er teveel geld naar managers en aandeelhouders en te weinig naar de zorg zelf. Almere BIJ1 is van mening dat de zorg bestuurd moet worden door zorgverleners en zij die zorg ontvangen. Democratisch dus, en niet door verzekeraars en andere marktpartijen. Ook zetten we actief in op preventieve gezondheidszorg.

7.1 Gezondheid boven markt

Gezondheidszorg moet in de basis niet draaien om financieel gewin, maar om solidariteit: we zorgen voor iedereen, de kosten dragen we als samenleving. Daarom is Almere BIJ1 tegen bezuinigingen en marktwerking in de zorg. Ook wil BIJ1 zo veel mogelijk investeren in preventieve gezondheidszorg, want voorkomen is beter dan genezen. Dat is goed voor onze inwoners, en omdat behandeling van ziekte vaak erg duur is levert het ook nog een besparing op. 

Met ‘de menselijke maat’ als uitgangspunt worden voorzieningen georganiseerd op wijk- en buurtniveau, dicht bij bewoners. 

 1. Meer investeren in zorg in de buurt. 
 2. Zorgbeleid moet altijd samengaan met preventiebeleid.
 3. Geld voor de zorg gaat naar de zorg. Het budget voor zorg blijft altijd binnen het sociaal domein en gaat niet naar de algemene reserve van de gemeente. 
 4. Bij vaststelling van fraude bij zorgleveranciers worden contracten onmiddellijk ontbonden en wordt er aangifte gedaan.
 5. Zorgtaken worden zo min mogelijk uitbesteed aan derden. Geen financiële prikkel om “efficiëntie” boven alles te stellen: aandacht voor de mens (in de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger) staat centraal.

7.2 Jeugd- en ouderenzorg

Almere BIJ1 vindt dat er extra aandacht besteed moet worden aan jongeren in de jeugdzorg. We zetten actief in op een gezonde relatie tussen zorg en onderwijs. Ook verbeteren we de zorg voor ouderen, waar de laatste jaren veel op gekort is.

 1. We verbeteren de kwaliteit van de Jeugd- en ouderenzorg, onder andere door in te zetten op kleinschaligheid. 
 2. Er moet één (gemeentelijke) zorgorganisatie voor de huishoudelijke zorg komen.
 3. Beleid en systemen van zorg en onderwijs aan elkaar te koppelen.
 4. Pas stoppen met hulp voor jongeren uit de jeugdhulp als voldaan is aan de ‘Big Five’: Support (mensen op wie je terug kunt vallen), Wonen (in een passend huis), School en Werk (of andere dagbesteding die kansen biedt voor ontwikkeling), Inkomen (en de financiële vaardigheden om schulden te voorkomen) en Welzijn (en de beschikbaarheid van zorg om gezond te blijven).
 5. Zorg dat jongeren in de jeugdhulp kunnen meepraten over de gevolgen van de coronacrisis.
 6. Zorg dat jongeren in de jeugdhulp vanaf 16 jaar een hulpverlener krijgen die bij hen blijft tot ze volwassen zijn.
 7. Deskundigheid bevorderen van medewerkers in de Jeugdhulp, en het inzetten van ervaringsdeskundige jongeren.
 8. Afschaffen van een aantal maatregelen zoals de 4 weken wachttijd als je een uitkering aanvraagt, de kostendelersnorm, de eigen bijdrage voor jongeren van 18 tot en met 23 jaar.
 9. Speciale aandacht én voorzieningen voor GGZ en mentale zorg, met name voor jongeren die vastlopen. Met onder andere aandacht voor culturele aspecten.