Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

5. Vervoer


17-01-2022
Programma

Luister op SoundCloud

Almere BIJ1 vindt dat een grote stad als Almere niet kan zonder goed openbaar vervoer en een uitstekende bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers. Schoon, veilig, efficiënt en duurzaam vervoer moet betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.

5.1 Auto’s, scooters en fietsen

Met het oog op de toekomst stelt Almere BIJ1 fietsers en voetgangers centraal en zorgen wij ervoor dat minder mensen de auto hoeven te gebruiken. Fietsen en wandelen is niet alleen gezond maar ook duurzaam en levert voor de omgeving geen overlast en gevaar op. Daarom pleit Almere BIJ1 voor een autovrije binnenstad en minder autogebruik in de rest van de stad. Het autoverkeer dat overblijft, maken we zo duurzaam mogelijk.

 1. Het aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen, scooters en auto’s wordt verhoogd.
 2. Er komen bewaakte fietsenstallingen in de verschillende stadsdelen.
 3. We houden vast aan het beleid om auto’s en fietsers gescheiden van elkaar te houden en investeren in gescheiden fietspaden.
 4. De gemeente zet zich in om bestaande fiets- en wandelroutes te onderhouden en zodanig uit te breiden dat woonwijken op een sportieve wijze met elkaar verbonden worden. Ook verbeteren we de verbinding met andere steden door te investeren in aantrekkelijke langeafstandsfietspaden.
 5. Er moet er duidelijkheid komen over de veiligste positie van speed-pedelecs binnen bebouwde kom: horen ze op het fietspad, of op de rijbaan?
 6. Het gemeentelijk wagenpark en scooterpark moet elektrisch worden, zodra auto’s en scooters vervangen dienen te worden of de leasetermijn afloopt.

5.2 Openbaar vervoer

Omdat wandelen en fietsen niet altijd en voor iedereen een optie is, zet Almere BIJ1 ook in op een goed, schoon en duurzaam openbaar vervoer. We zorgen ervoor dat iedereen een aansluiting in de buurt heeft en dat reizigers zich snel door de stad heen kunnen verplaatsen. Ook zorgen we ervoor dat het openbaar vervoer voor iedereen gratis is en toegankelijk voor mensen die bijvoorbeeld een lichamelijke beperking hebben.

 1. Openbaar vervoer wordt gratis voor iedereen.
 2. Geen bezuinigingen op busvervoer. Bussen moeten zo snel mogelijk schoon, duurzaam en dus elektrisch worden.
 3. De aanleg van busbanen in nieuwe wijken (ook voor politie, brandweer en ziekenwagen) wordt onderdeel van het basisontwerp.
 4. De gemeente werkt samen met vervoerders om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en van doelgroepenvervoer te verbeteren. We zorgen voor een rechtstreekse busverbinding tussen Almere en omringende steden.
 5. Ook ’s avonds en ’s nachts moet er toereikend openbaar vervoer beschikbaar zijn. 
 6. De veiligheid van buschauffeurs en passagiers wordt gewaarborgd door toezichthouders en andere beschermende maatregelen.
 7. Busvervoer mag niet afhankelijk zijn van vrijwilligers. De bus is een publieke voorziening die moet worden uitgevoerd door professionele, betaalde chauffeurs.