Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

4. Wonen


18-01-2022
Programma

Luister op SoundCloud

Wonen is een recht. Daarom wil Almere BIJ1 ervoor zorgen dat wonen betaalbaar wordt en verkleinen we de ongelijkwaardige positie tussen woningbezitters en huurders. We willen ervoor zorgen dat alle Almeerders, en vooral kwetsbare groepen, zo snel mogelijk een woonruimte hebben die past bij hun situatie. En we zorgen ervoor dat de leefomgeving van Almeerders gezond, veilig en prettig is.

4.1 Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen voor iedereen in Almere zou een grondrecht moeten zijn, en de gemeente dient dit mogelijk te maken. Daarom zetten we in op de bouw en het behoud van sociale huurwoningen. We treden op tegen malafide verhuurders en beschermen ook de huurders in de vrije sector. Voor discriminatie op grond van inkomen (zoals de Rotterdamwet) mag in Almere geen plaats zijn: ook mensen met lage inkomens moeten toegang hebben tot een goed en veilig huis.

 1. Zorg voor breed toegankelijke volkshuisvesting. Voor lagere én middeninkomens. Stop de afbraak van de sociale sector, schaf de verhuurderheffing af en investeer vanuit het rijk minstens 4 miljard per jaar extra in betaalbare woningen, verduurzaming en leefbare wijken. 
 2. De hoeveelheid sociale huur mag niet verder afnemen: commerciële verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen wordt verboden. 
 3. We investeren meer in sociale woningbouw. Bij alle nieuwbouwprojecten is het percentage sociale huurwoningen hoger dan het gemeentelijk gemiddelde, en we stellen meer grond beschikbaar voor woningbouwcorporaties.
 4. Isoleer en verduurzaam alle sociale huurwoningen in Almere: zie ook hoofdstuk 8.1.
 5. Bewaak de gelijke toegang tot huisvesting. Stop met uitsluiting op grond van inkomen, in de vorm van gentrificatie (het ‘opwaarderen’ van een buurt ten koste van de huidige bewoners) en de Rotterdamwet.
 6. Bescherm huurders: schaf onevenredige financiële voordelen voor investeerders af, belast huurinkomsten eerlijk, en zet de opkoopbescherming breed in.
 7. Geef malafide verhuurders en makelaars geen kans. Registreer en monitor verhuur, investeer in de Huurcommissie en in lokale huurteams, voer een verhuurdersvergunning in, verhoog de handhavingscapaciteit en bestraf misstanden. 
 8. Garandeer betaalbaarheid. Reguleer huurprijzen óók in de vrije sector, maak het puntenstelsel algemeen bindend en haal de WOZ-waarde uit de puntentelling. Herzie alle belastingmaatregelen die de koopprijzen opdrijven. Belast vermogen zwaarder en inkomen uit werk minder. 
 9. Verklein de ongelijkheid tussen koop en huur. Behandel eigenwoningbezit en huren als gelijkwaardig. Stop met onevenredige financiële voordelen voor woningeigenaren en bouw de hypotheekrenteaftrek versneld af. 

4.2 Iedereen een (t)huis

Almere BIJ1 vindt het belangrijk dat volkshuisvesting voldoet aan de wensen en behoeften van verschillende bevolkingsgroepen. Zo moeten jongeren en jonge gezinnen binnen twee jaar een woning kunnen vinden, zodat zij zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen en een bestaan kunnen opbouwen nu zij zich in een cruciale fase van hun leven bevinden. Ouderen en mensen met een beperking moeten een geschikte woning aangeboden krijgen, en er moet meer ruimte zijn voor alternatieve woonvormen en huishoudens met een niet-standaard samenstelling. Alleenstaande ouders, uittreders vanuit de jeugdzorg en andere kwetsbare groepen moeten direct veilig kunnen wonen. En natuurlijk moeten we thuislozen helpen op een menswaardige manier, die bij hen past.

 1. Maak het bestrijden van (dreigende) dakloosheid topprioriteit. Behandel dakloosheid als huisvestingsprobleem, zet fors in op het voorkomen van huisuitzettingen en zorg voor snelle huisvesting van mensen die toch dakloos raken. 
 2. Bewaak de gelijke toegang tot huisvesting. Garandeer voldoende betaalbare woningen voor mensen met een beperking en ouderen, zorg voor een stevige aanpak van discriminatie door verhuurders en makelaars. 
 3. Tijdelijke en alternatieve woonvoorzieningen in bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden, maar ook Tiny houses en kangoeroewoningen, moeten we faciliteren, toestaan en stimuleren.
 4. Voor mensen in de bijstand maken we het mogelijk om samen te wonen zonder inkorten. 
 5. Zorg voor goede en betaalbare huisvesting voor jongeren uit de jeugdhulp en stop pas met deze hulp als zij een geschikte woning of woonvorm gevonden hebben. 
 6. Er dienen voldoende studentenwoningen beschikbaar te zijn om aan de vraag te voldoen en er moet goede en betaalbare jongerenhuisvesting zijn.
 7. Pak leegstand stevig aan. Als huizen leegstaan terwijl zoveel mensen geen huis hebben is kraken legitiem en logisch. Het kraakverbod moet daarom worden afgeschaft.
 8. Garandeer woonzekerheid. Maak vaste huurcontracten en permanente huisvesting weer de norm. Schaf tijdelijke huurcontracten af en bied goede huur(prijs)bescherming voor alle huurders.  
 9. Koophuizen aan de onderkant van de markt beschikbaar en betaalbaar maken
 10. Snellere wijzigingen in het bestemmingsplan mogelijk maken voor het bouwen van woningen. 
 11. Commerciële projectontwikkelaars krijgen pas de mogelijkheid om te bouwen als de sociale woningbouworganisaties voldoende tijd en ruimte hebben gehad om woningen en wijken te ontwikkelen.

4.3 Leefbaarheid en ruimtelijke indeling

Almere BIJ1 wil dat iedereen prettig en veilig kan wonen. Om dit te realiseren, zoekt en faciliteert de gemeente de samenwerking met de bewoners van Almere. Het ondersteunen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven is hierbij leidend. Spelen er besluitvormingstrajecten die betrekking hebben op de leefbaarheid en ruimtelijke indeling in bepaalde wijken? Dan betrekt de gemeente actief de bewoners uit deze wijken bij het proces. 

 1. We stimuleren dat bewoners hun leefomgeving schoonhouden. Samen dragen we zorg voor een Almere met een ongestoorde leefomgeving waar mensen rustig samen kunnen leven: zie ook Hoofdstuk 8 (klimaat en milieu).
 2. Alle Almeerders moeten voldoende mogelijkheden voor onderwijs, zorg, en recreatie in de buurt hebben: zie ook Hoofdstuk 6, 7 en 9, en Hoofdstuk 5 (vervoer).
 3. Beperk woontorens in het stadscentrum in de toekomst en zorg voor een goede mix van laag- en hoogbouw. 
 4. Geen massawoningen te Pampus, maar zorg voor een gezonde relatie tussen bedrijven en woningen. Er moet voldoende werkgelegenheid zijn voor nieuwe inwoners: zie ook Hoofdstuk 3. 
 5. Zorg voor een evenwichtige combinatie van bedrijven en woningen op bedrijventerrein Markerkant.