Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

3. Werk en inkomen


19-01-2022
Programma

Luister op SoundCloud

Almere BIJ1 wil niet dat we werken om te overleven en vindt dat bestaanszekerheid, de zekerheid om goed te kunnen leven, voor iedereen aanwezig moet zijn. Daarvoor zijn ten minste drie dingen nodig. Allereerst is een gezonde, toekomstbestendige (liefst circulaire) economie de basis. Ten tweede moet er voldoende aanbod van werk(plekken) zijn en zorgen we ervoor dat werken loont: ook huishoudelijk werk, mantelzorg en vrijwilligerswerk. En als derde moeten we mensen die in de schulden terecht zijn gekomen helpen om daaruit te komen. Vervolgens willen we die mensen zo nodig de ondersteuning en vaardigheden bieden waarmee ze zelfstandig op een goede manier voor zichzelf én voor hun kinderen kunnen zorgen.

3.1 Armoede en schulden

Almere heeft relatief veel bewoners in een schuldhulpverleningstraject. Ook zijn er veel gezinnen in Almere die leven onder het sociaal minimum — de armoedegrens. Steeds meer mensen (en hun kinderen) hebben last van energiearmoede, stijgende (huur)kosten en andere problemen. Om armoede en schulden te voorkomen en ervoor te zorgen dat mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, heeft de gemeente een proactief en toegankelijk sociaal beleid nodig. Zo voorkomen we de overerving van armoede van ouder op kind.

 1. We richten één neutrale gemeentelijke instelling op voor de schuldhulpverlening, waar alle problematische schulden ondergebracht worden. Hierdoor worden moeilijkheden veel eerder opgemerkt. De instelling biedt ook hulp aan mensen met schulden en stelt bindende betalingsregelingen voor aan bedrijven en/of instellingen die hun schuld willen innen. 
 2. Hulpverlening moet proactief en ‘op maat’ zijn om te voorkomen dat bewoners (dieper) in de schulden komen.
 3. Meer investeren in armoedebestrijding.
 4. Om opeenstapeling van schulden te voorkomen helpen we mensen met problemen direct. 
 5. Minimaregelingen moeten ruimhartig en toegankelijk zijn.

3.2 Werk en inkomen

Almere kent een grote groep werkende armen: mensen met een laag uurloon, zelfstandige ondernemers en mensen met een flexcontract. Daarnaast hebben mensen die zich bezighouden met huishoudelijk werk, mantelzorg en vrijwilligerswerk vaak helemaal geen inkomen, terwijl dit werk wel een grote economische waarde heeft in onze maatschappij.  De grootschalige scheefgroei in de verhouding tussen betaald en onbetaald werk heeft ernstige gevolgen: veel kinderen van werkende ouders groeien hierdoor op in langdurende armoede. 

 1. De negatieve effecten van flexibilisering van de arbeidsmarkt moeten we aanpakken. Een basisinkomen biedt een veilige basis.Vaste contracten en daardoor meer zekerheid moeten de norm worden. 
 2. Jongeren, ZZP’ers en mensen in de zorg en het onderwijs verdienen een eerlijke betaling. 
 3. Uitbreiding van leer-werkbanen, taalcursussen en beroepsonderwijs voor mensen die werkzoekend zijn. De gemeente moet met scholingstrajecten de arbeidskansen verbeteren van mensen met weinig opleiding.
 4. Werkzoekenden die bij de gemeente aankloppen moeten een betaalde baan vinden. Voor mensen die geen kans maken op betaalde baan wordt naar alternatieven gezocht.
 5. We helpen mensen weer aan het werk met goed beleid voor participatie en re-integratie op de arbeidsmarkt.
 6. We creëren werkgelegenheid en zetten daarbij  in op de sectoren ICT-Tech, duurzame energie, circulaire economie, recreatie, logistiek en toerisme, maar ook onderwijs en landbouw.

3.3 Economie

Almere ligt redelijk centraal in Nederland en heeft veel economisch potentieel. Maar wat werkloosheid betreft, staan wij er economisch niet rooskleurig voor. Lange tijd ging er meer aandacht naar de bevolkingsgroei dan naar groei van het aantal banen. Almere BIJ1 vindt dat die twee gelijk op moeten gaan. We streven naar een sociaal Almere waarin de economische activiteiten bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de stad.

 1. Almere faciliteert en investeert in een duurzame, circulaire economie.  Zie ook hoofdstuk 8: klimaat & milieu
 2. We zorgen voor een goed evenwicht tussen bevolkingsgroei en groei van de werkgelegenheid. Zie hoofdstuk 4: wonen
 3. Investeren in praktische arbeid en scholing. Zeker met het oog op de energietransitie zijn er veel technische werknemers nodig.
 4. We werken samen met opleidingen en bedrijven en doen ons best om duurzame en ecologisch innovatieve bedrijven aan te trekken.
 5. Om de lokale economie te versterken moet de gemeente bij haar inkoop voorkeursbeleid voeren voor lokale ondernemers, bedrijven en organisaties. Prijs mag daarbij niet het belangrijkste of enige criterium vormen.
 6. Almere heeft op recreatief gebied veel te bieden en hiermee kan de gemeente de economie ook positief beïnvloeden.
 7. De Floriade moet Almere economisch vooruit helpen, ook nog jarenlang na de afloop van het evenement. 
 8. We stimuleren diversiteit op de arbeidsmarkt in alle sectoren.