Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Groeien in de richting van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit


31-10-2022

Groeien, dat is wat wij als stad graag willen. Wat Almere BIJ1 betreft groeien we in de richting van een stad die gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit centraal stelt; een stad die ieders bestaansrecht beschermt en een stad die niemand met lege handen achterlaat.
Maar: de stad Almere bestaat uit opgroeiende Almeerders, Almeerders met gevoel en hart voor de stad. Hoe is het nou eigenlijk om op te groeien in onze stad? Met welke obstakels krijgen Almeerders te maken? En waar kan, of nee, moet de gemeente ondersteunen?

Ik begin met onze jongste bewoners, wiens voetafdrukken nog klein zijn maar wel het pad van de toekomst zullen bewandelen. Om onze kinderen tot bloei te laten komen is investeren noodzakelijk.
Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilig thuis, ook wanneer het niet lukt het gezin bijeen te houden. In de begroting staan mooie plannen om daarvoor te zorgen. De uitvoering hiervan is van belang en we zullen het kritisch volgen.
Veel kwetsbare kinderen in het speciaal onderwijs kunnen niet in hun wijk naar school, omdat daar geen passend onderwijs is. De gemeente laat ouders en kind zitten door de verantwoordelijkheid voor vervoer bij hen te leggen.
Zet in op het wegwerken van het lerarentekort. Zo krijgt elk kind de unieke aanpak die het verdient. Ook creëer je meer ruimte om het onderwijs aan te vullen waar dat nu nog niet volledig is, zoals in het geschiedenisprogramma, waarin ons koloniale verleden en dus de kern van ongelijkheid, discriminatie en racisme onderbelicht blijft. Zonder die koloniale geschiedenis te kennen, kunnen we de gevolgen die nog steeds doorwerken immers niet bestrijden.
Kortom: investeren in kinderen en hun welzijn, is investeren in de toekomst.

Onze jongste bewoners worden namelijk bewoners met een stem. En ook zij, onze jongeren, verdienen de ruimte om zich te ontwikkelen in een veilige stad. Een stad die hun ideeën omarmt, ambitie faciliteert en hen respecteert als gelijkwaardige mede-inwoner.
Luister naar wat jongeren te zeggen hebben. Zoals ik net al zei, dit zijn bewoners met een stem, geef ze dan ook het podium om te spreken.
De woningzoekenden in alle categorieën zijn de dupe van de marktwerking op de zogenaamde woningmarkt. Wij willen werken naar huisvesting, in plaats van markt. Want een dak boven jouw hoofd is een basisrecht, een recht dat nu niet goed in acht wordt genomen.
In onze stad hebben we vele jongeren die in actie komen. Kijk om je heen, alleen al in deze gemeenteraad zit een bijzonder aantal jongeren. Dat zegt iets over de strijdlust die onze jongeren voelen voor de stad. Acties die volledig gedraaid worden door en voor jongeren verdienen de steun die ze nodig hebben. Neem als voorbeeld het Cultuurdome in Almere Buiten, het levende bewijs van wat een broedplaats kan betekenen voor onze jeugd. Het houdt hen van de straat, geeft hen zingeving en brengt hen samen. Doelen die de gemeente al jaren probeert te bereiken. Waarom het Cultuurdome wel lukt jongeren te bereiken? Ik vertel het u: de formule ‘door en voor jongeren’ werkt magisch!

Na een aantal woorden gewijd te hebben aan hen die de toekomst vormen, richt ik me nu op de acute problemen van Almeerders.
Hoe zorgen we ervoor dat onze bewoners, jong en oud, die leven in tijden van een uitgeholde woningmarkt, een energiecrisis en een kapot kapitalistisch systeem die uitgaat van meer, groter en efficiënter, niet kopje onder gaan? Hoe zorgen we ervoor dat Almeerders niet hoeven te kiezen tussen een warm huis en een warme maaltijd? Ik roep het college op uit te spreken dat Almeerders op hen kunnen rekenen, wat er ook gebeurt.
En dat geldt ook voor mensen buiten Almere die een beroep op ons doen, of ze nou in Kabul of in Kyiv zijn geboren. Iedereen heeft recht op ondersteuning en warmte waar dat nodig is. Dat is menselijk beleid.

Ik sluit mijn eerste Algemene beschouwing graag persoonlijk af. Als voorzitter van een jonge fractie weet ik dat het groeiproces niet altijd vlekkeloos verloopt. Het is een aaneenschakeling van vallen en weer opstaan. Maar Almere ís geen jonge stad meer. Er is geen ruimte om te vallen. Als fractievoorzitter van Almere BIJ1 hoop ik dan ook met heel mijn hart dat Almere blijft staan, voor ál haar bewoners.

Bijdrage Almere BIJ1 tijdens de algemene politieke beschouwingen door fractievoorzitter Georgine Panhuijsen.


Gerelateerde artikelen

Almere BIJ1komsten

Lees meer

Verslag ‘Almere Kleurt de Toekomst’

door Sem Krijn van Dijk 26 maart was het feest in Casa Casla. Aanleiding was ons jubileum in de raad: één jaar kleurden, en kleuren, we de Raad van Almere. Lees verder over hoe het evenement Almere kleurt de toekomst verliep. Vanaf 14:00 kwamen er steeds meer mensen binnen, tot een mooi clubje BIJ1’ers en […]

Lees meer

Recept Aioli – nieuwsbrief december 2022

Aioli De échte hardcore liefhebber maakt aioli met – zoals de naam al zegt – uitsluitend ui (knoflook), (olijf)olie en een snufje zout. Vooral de Catalanen hebben deze nogal pittige variant in hun hart gesloten.In Nederland is vooral de wat mildere variant populair, die meer lijkt op mayonaise met knoflook. Heerlijk op een stukje toast […]

Lees meer