Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Almere BIJ1 bestaat 1 jaar!


13-06-2022

Een nieuwe partij, nieuwe leden; de snelheid en het enthousiasme waarmee deze afdeling is opgezet geeft aan hoe nodig BIJ1 is in Almere. We hebben er dan ook een flinke taak aan gehad. De verkiezingscampagne voor de gemeenteraad is niet zonder kleerscheuren verlopen. Daarentegen is het een zeer leerzame en waardevolle periode geweest. Almere BIJ1 gaat in de periode 2022-2023 voor groei van de vereniging met als belangrijkste aandachtspunt het overbrengen van de betekenis van de grondbeginselen.

Almere helpt BIJ1 de kamer in

Het jaar 2021 is gestart met een historische gebeurtenis: BIJ1 met één zetel in de Tweede Kamer. In Almere zijn op twee steden na de meeste stemmen opgehaald die zorgden voor deze monumentale verkiezingsuitslag op 21 maart 2021. Actieve leden hebben tijdens de verkiezingscampagne enthousiast geflyerd en campagne gevoerd op sociale media en op straat.

De kerngroep ontstaat

Uit deze actieve leden is een kerngroep ontstaan die op 1 april haar eerste vergadering had met drie leden: Anneke Dalger, Hanna Hosselet en Sher Ewo. Eind mei zijn er nog vier andere leden aangesloten: Bryan Naarden, Leendert Hinds, Shanella Bleecke en Alicia Hofstetter.

BIJ1 voor het eerst zichtbaar in Almere

De eerste openbare activiteit van de kerngroep was de solidariteitsdemonstratie voor de Palestijnen op 29 mei. Shanella Bleecke en Alicia Hofstetter gaven daar hun eerste toespraak namens Almere BIJ1.

Afdelingsbestuur wordt verkozen

Op zondag 13 juni 2021 vond de eerste ALV van Almere BIJ1 plaats en wordt het afdelingsbestuur verkozen. Het bestuur bestond nu uit: Anneke Dalger (voorzitter), Sher Ewo (secretaris), Leendert Hinds (penningmeester), Hanna Hosselet (algemeen bestuurslid/communicatie) en Bryan Naarden (algemeen bestuurslid/ICT).

Solidariteitsmarsen voor de ouders van het toeslagenschandaal

Op 11 november 2021 en 2 februari 2022 heeft Almere BIJ1 twee solidariteitsmarsen georganiseerd voor de ouders van het toeslagenschandaal. Wij nodigden alle Almeerders uit om mee te lopen van de Esplanade naar het belastingkantoor (eerste mars) en het stadhuis (tweede mars) om solidariteit te betuigen aan de ouders. Onderweg werd op verschillende plekken stilgestaan en speeches gehouden. Ook in de rest van 2022 willen wij doorgaan met organiseren van deze solidariteitsmarsen; we marsen tot er gerechtigheid is.

Leden betrekken bij de afdeling

Vanaf de oprichting is er veel aandacht besteed aan het betrekken van de leden in Almere. Zo werd er regelmatig nieuws gedeeld via een ledenmailing. Ook werden er meerdere online meetups georganiseerd voor leden om in gesprek te gaan met het bestuur en met elkaar.

Naast de meetups is er een vrijwilligerscommissie opgestart. Vrijwilligers hebben meegeholpen met de verkiezingscampagne en zullen ook na de verkiezingscampagne betrokken worden bij het doorgroeien van de afdeling.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In september maakte Almere BIJ1 kenbaar dat de afdeling mee wilde doen met de gemeenteraadsverkiezingen.
Op 21 maart behaalde Almere BIJ1 twee zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen. Kandidaat Raadslid Shanella Bleecke verdiende haar plek met voorkeurstemmen, maar zij koos ervoor om als fractie-assistent voor BIJ1 aan de slag te gaan. Zodoende bestaat de fractie uit fractievoorzitter Georgine Panhuijsen, fractielid Gladys Wielingen en twee fractie-assistenten Shanella Bleecke en Dennis Held. BIJ1 kleurt de raad in Almere!

Lijsttrekker krijgt kans van landelijk partijbestuur

In januari 2022 werd de lijst bekendgemaakt met Gladys Wielingen als lijsttrekker. Op 7 maart besloot Gladys Wielingen zich terug te trekken als lijsttrekker en af te zien van een mogelijke zetel in de gemeenteraad van Almere.
Het landelijke partijbestuur heeft op 25 maart besloten Gladys Wielingen de kans te geven met een intensief coachingstraject zes maanden namens BIJ1 aan de slag te gaan met het mandaat dat zij van kiezers in Almere heeft gekregen.

Afdelingsbestuur gaat door in andere (tijdelijke) samenstelling

De samenstelling van het afdelingsbestuur is na de gemeenteraadsverkiezingen veranderd: Bryan Naarden is afgetreden als algemeen bestuurslid om persoonlijke redenen. Anneke Dalger is voor onbepaalde tijd niet actief vanwege ziekte. Het bestuur zal doorgaan met Sher Ewo als vicevoorzitter, Hanna Hosselet als plaatsvervangend secretaris en Leendert Hinds als penningmeester.

Groter, beter, sterker en verenigd op naar een volgend jaar!


Gerelateerde artikelen

Mogen we jouw stem horen?

Uitnodiging voor Almeerse ledenBIJ1komst op 12 juli a.s. Beste geïnteresseerde, We ontvangen je graag op dinsdag 12 juli van 20:00 tot 22:00 om kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan. Samen kunnen we Almere BIJ1 mooi en sterk maken. Jouw kracht en talent doet ertoe. We willen je in een ongedwongen sfeer ontvangen en […]

Lees meer

Statement BIJ1 vaststellen vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Almere

Geschreven door fractiemedewerker Sem van Dijk Op de agenda van de Politieke Markt van afgelopen donderdag, 23 juni, stond het benoemen van een vertrouwenscommissie. Dat is voor iedereen een belangrijk onderwerp, want die commissie begeleidt het kiezen van een nieuwe Almeerse burgemeester. Deze commissie bestaat uit een aantal raadsleden en, zal zich bezighouden met  de […]

Lees meer

De kandidaat raadsleden in debat

Maandag 27 en dinsdag 28 februari hebben de kandidaat raadsleden van BIJ1 gedebatteerd met andere partijen tijdens de stadsdeeldebatten op het stadhuis. Kijk hier de debatten van onze kandidaten terug.

Lees meer